Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası üçün elektrik qazanlar bazasında naftalan xəttinin qızdırılması üçün sistem

Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası üçün elektrik qazanlar bazasında naftalan xəttinin qızdırılması üçün sistem

03.08.2011